Filmoteca de Catalunya

Els arquitectes de la Filmoteca, Mateo Arquitectura ens proposen per desenvolupar la senyalística interna i de façana del nou edifici. Seguint la imatge corporativa existent intentem innovar gràficament en algunes de les peces: vidre separador a l’entrada, biblioteca, iconografia, …

Hem treballat amb: Laura Valero
Client: Filmoteca de Catalunya

Projecte Filmoteca

Projecte Filmoteca

Projecte Filmoteca

Projecte Filmoteca

Projecte Filmoteca

Projecte Filmoteca

Projecte Filmoteca