GAIP

Desenvolupament de la marca i de la web d’un nou organisme de la Generalitat de Catalunya, la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, GAIP.

Hem treballat amb: Rubén Pozo i Guillermo Bejarano.
Client: GAIP


gaip_papereriagaip_targetes2gaip_Homegaip_mobilgaip_quisom