Mercat del Ninot

Senyalística exterior i alguns elements de l’interior del nou Mercat del Ninot a Barcelona, projectat per Mateo Arquitectura. Treballem amb una tipografia especialment dissenyada per a exteriors anomenada 19ANGULAR. L’autor és René Knip.

Hem treballat amb: Rubén Pozo, David Torrents, Silvia Míguez, Daniel Guix

Client: Mateo Arquitectura


Copyright de les imatges: Mateo Arquitectura