Disseny de la col·lecció de les noves plantilles per a construir el nou web de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Hem participat amb l’equip de conceptualització, de gestió de continguts i de muntatge per a arribar a la solució més òptima. També hem generat una guia d’estil gràfic que defineix els elements de construcció des dels colors fins a les plantilles.

Designed the collection of new templates required to create the new website of the Àrea Metropolitana de Barcelona. We worked together with the conceptualisation, content management and editing teams in order to reach the perfect solution in each case. We also produced a graphic style guide which defines all the construction elements, from colours to templates.

Equip/Team: Rubén Pozo i Begoña Iñurria
Client: Àrea Metropolitana de Barcelona