Disseny de la col·lecció de les noves plantilles per a construir el nou web de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Hem participat amb l’equip de conceptualització, de gestió de continguts i de muntatge per a arribar a la solució més òptima. També hem generat una guia d’estil gràfic que defineix els elements de construcció des dels colors fins a les plantilles.

Diseño del conjunto de plantillas gráficas para construir el nuevo web del Área Metropolitana de Barcelona. A lo largo de varios meses hemos participado con el equipo de arquitectura de la información y de gestión de contenidos para llegar a la solución visual más óptima. También hemos generado una guia de estilo gráfico que define los elementos de construcción, desde los colores hasta las plantillas.

We designed the collection of new templates required to create the new website of the Àrea Metropolitana de Barcelona. We worked together with the conceptualisation, content management and editing teams in order to reach the perfect solution in each case. We also produced a graphic style guide which defines all the construction elements, from colours to templates.

Equip / Equipo / Team: Rubén Pozo i Begoña Iñurria
Client / Cliente / Client: Àrea Metropolitana de Barcelona