Dos minuts és el temps que es necessita per assimilar la informació que es plasma en aquestes infografies en format dinA4. Hem fet 299 números per explicar setmanalment un tema candent del govern de la Generalitat de Catalunya.

Dos minutos es el tiempo que se necesita para asimilar la información que se plasma en estas infografías en formato dinA4. Hemos elaborado 299 números para explicar semanalmente un tema de actualidad del gobierno de la Generalitat de Catalunya.

Two minutes is all you need to absorb the information contained in these infographics in A4 format. We have elaborated  299 issues, one issue a week, tackling the latest hot topic concerning the catalan government, the Generalitat de Catalunya.

Equip / Equipo / Team: Rubén Pozo
Client: Direcció General de Comunicació, Generalitat de Catalunya