Dos minuts és el temps que es necessita per assimilar la informació que es plasma en aquestes infografies en format dinA4. Fa tres anys i més de 200 números que treballem amb el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya per explicar setmanalment un tema candent del govern.

Two minutes is all you need to absorb the information contained in these infographics in A4 format. For the past three years (and with over 200 issues) we have been working with the Departament de la Presidència of the Generalitat de Catalunya, every week tackling the latest hot topic concerning the government.

Equip/Team: Rubén Pozo
Client: Direcció General de Comunicació, Generalitat de Catalunya