taxi_revista

Dissenyem la coberta de la revista del Taxi editada per l’Institu Metropolitá del Taxi. Tema, la implementació de les noves Zones de Baixes Emisions a Barcelona. Proposem una solució basada en la il·lustració.

We design the cover for the Taxi magazine edited by the Taxi Metropolitan Institute. Theme, the implementation of the new Low Emission Zone in Barcelona. We propose an illustration-based solution.

Client: Institut Metropolità del Taxi