taxi_revista

Il·lustrem la coberta de la revista del Taxi editada per l’Institut Metropolità del Taxi. El tema que tractem és la implementació de les noves “Zones de Baixes Emisions” a Barcelona.

Proponemos una solución basada en la ilustración para la cubierta de la revista Taxi editada por el Instituto Metropolitano del Taxi. El tema a tratar es la implementación de las nuevas “Zonas de Bajas Emisiones” en Barcelona.

We propose an illustration-based solution for the Taxi magazine edited by the Taxi Metropolitan Institute. The theme is the implementation of the new “Low Emission Zone” in Barcelona.

Client: Institut Metropolità del Taxi