Memòria 2018

Memòria 2017

Pla Director 2017-2020

Disseny i compaginació de les publicacions per la Fundació Agbar Memòria 2018, 2017 i Pla Director 2017-2020. Hem col·laborat amb Carlota Franco, periodista encarregada de la redacció dels continguts.

Designed and produced the page layout for the publications of the Fundació Agbar Report for 2018, 2017 and the Executive Plan for 2017-2020. We worked together with Carlota Franco, the journalist in charge of developing the content.

Equip/Team:  Marc Ancochea i Arianne Faber
Client: Tàndem Social