Disseny del conjunt de plantilles necessàries per construir el web del Pla Urbanístic Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Hem participat al llarg de diversos mesos amb l’equip de conceptualització, de gestió de continguts i de muntatge per a arribar a la solució més òptima. També vam treballar la identitat corporativa. 

Hemos diseñado el conjunto de plantillas necesarias para construir el Plan Urbanístico Metropolitano de la Área Metropolitana de Barcelona. Participamos a lo largo de varios meses con el equipo de conceptualización, gestión de contenidos y montaje de la web. También trabajamos la identidad corporativa.

We designed the templates required to create the website of the Pla Urbanístic Metropolità of the Àrea Metropolitana de Barcelona, in addition to updating its corporate identity. We worked together with the concept, content management and editing teams for several months.

Equip / Equipo / Team: Rubén Pozo, Marta Martínez
Client / Cliente / Client: Àrea Metropolitana de Barcelona