Disseny del conjunt de plantilles necessàries per construir el web del Pla Urbanístic Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i actualització de la identitat corporativa. Hem participat al llarg de diversos mesos amb l’equip de conceptualització, de gestió de continguts i de muntatge per a arribar a la solució més òptima.

Designed all the templates required to create the website of the Pla Urbanístic Metropolità of the Àrea Metropolitana de Barcelona, in addition to updating its corporate identity. We worked together with the conceptualisation, content management and editing teams for several months to reach the perfect solution for each case.

Equip/Team: Rubén Pozo, Marta Martínez
Client: Àrea Metropolitana de Barcelona