VW Desktop

VW Paper

VW App

Disseny del conjunt de plantilles necessàries per reconstruir el diari digital Vilaweb: portada, seccions, articles… tot basat en un sistema reticular.
Després de fer el redisseny complert ens van encarregar la gestió gràfica del projecte Vilaweb Paper, la versió en PDF que s’envia cada vespre als subscriptors.
Vam encarregar la feina a Patricia Ballesté i vam supervisar la implantació de tot el procés i la formació del nou equip.
Ara estem treballant en la nova App.

Designed all the templates required for the reshaping of the digital newspaper Vilaweb: front page, sections, articles, etc., all based on a grid system.
After completely redesigning the website, we were commissioned to carry out the graphic management of the project Vilaweb Paper, the PDF version that is sent to subscribers every night.
We entrusted the task to Patricia Ballesté and we supervised the introduction of the entire process and the training of the new team.
We are currently working on the new App.

Equip/Team: Rubén Pozo, Patricia Ballesté
Client: Partal, Maresma i Associats S.L.