El 2019, Carles Enrich treballa la comunicació del seu despatx d’arquitectura amb Marta Poch. Ens afegim a l’equip per donar imatge gràfica a la nova marca. Hem generat la identitat corporativa, la imatge en xarxes i el disseny i el desenvolupament de la web.

En el año 2019 el arquitecto Carles Enrich trabaja la comunicación de su despacho de arquitectura con Marta Poch. Nos unimos al equipo para dar imagen gráfica a la nueva marca: identidad corporativa, imagen en redes sociales y el diseño y desarrollo de la web.

In 2019, Carles Enrich works on the communication of his architectural firm with Marta Poch. We join the team to give the new brand a graphic image: corporate identity, graphics in social media and the design and development of the website.

Equip / Equipo / Team: Dani Guix, Marta Martínez i Laia Jutglà.
Client / Cliente / Client: Marta Poch i Carles Enrich Studio.