El 2019, Carles Enrich treballa la comunicació del seu despatx d’arquitectura amb Marta Poch. Ens afegim a l’equip per donar imatge gràfica a la nova marca. Hem generat la identitat corporativa, la imatge en xarxes i el disseny i el desenvolupament de la web.

In 2019, Carles Enrich works on the communication of his architectural firm with Marta Poch. We join the team to give the new brand a graphic image. We have generated corporate identity, image in networks and the design and development of the website.

Equip/Team: Dani Guix, Marta Martínez i Laia Jutglà.
Client: Marta Poch i Carles Enrich Arquitecte.