Greg, 2009

New York, 2010

Madame la Marquise, 2013

New York, 2011

M’agrada dibuixar en quaderns tant viatges turístics com viatges interiors. També m’implico en tallers per estimular a altres dibuixants a portar un quadern, tant en convocatòries públiques com al Centre Artístic de Sant Lluc com en grups privats més reduïts com a Saint André de Roquepertuis.

I enjoy making sketches in notebooks, both of my trips to different places and my inner journeys. I am also involved in workshops that encourage other sketchers to carry a notebook, at public meetings such as at the Centre Artístic de Sant Lluc and in smaller, private groups, like at Saint André de Roquepertuis.